Amaran: Waspada

Amaran: Waspada

Penipuan SMS yang mengaku sebagai Maxis

Atas arahan SKMM, mulai 2 Jul 2023, SMS dengan pautan URL di antara individual akan disekat.

SMS dengan pautan URL akan disekat mulai 2 Jul 2023.

Baca Lebih Lanjut

Kami sedia membantu perniagaan anda

Kami sedia membantu perniagaan anda

Soalan Lazim

Pelan Penjawat Awam

 • Pelan ini merupakan tawaran EKSKLUSIF di mana penjawat awam (PSI) mendaftar untuk pelan Hotlink Postpaid atau Maxis Postpaid semasa tempoh tawaran boleh menikmati rebat pelan bulanan (SIM sahaja).

 • Penjawat Awam akan menikmati rebat untuk pelan-pelan berikut:

  BAHARU & MNP

  Pelan Hotlink
  Postpaid 60
  Hotlink 
  Postpaid 70
  Maxis
  Postpaid 79
  Maxis
  Postpaid 109
  Maxis 
  Postpaid 139
  Maxis
  Postpaid 169
  Maxis 
  Postpaid 199
  SIM sahaja RM10 x 24 bulan RM10 x 24 bulan
  RM10 x 24 bulan RM10 x 12 bulan RM10 x 12 bulan RM10 x 12 bulan RM10 x 12 bulan
  SIM + Peranti Mengikut tawaran pengguna RM10 x 12 bulan RM10 x 12 bulan RM10 x 12 bulan RM10 x 12 bulan RM10 x 12 bulan

  Nota:

  • Rebat adalah untuk pendaftaran SIM sahaja (untuk HP 60 & HP70)
  • Nikmati pengecualian Bayaran Pendahuluan Kadar Pelan
 • Tempoh tawaran bermula pada 15 Ogos 2023 hingga 31 Dis 2024

 • Tawaran ini hanya terbuka kepada penjawat awam dengan ID yang sah / akses portal HRMIS yang aktif  / slip gaji / surat daripada HR
  *Sah untuk pendaftaran baharu dan MNP untuk pelan SIM sahaja atau dengan bundle peranti.

 • Penjawat awam boleh ke Maxis Centre/MEP atau daftar di mana-mana jelajah PSI.

 • Penjawat awam boleh menikmati rebat / pengecualian pelan + kontrak peranti:

  BAHARU

  Pelan Hotlink
  Postpaid 60
  Hotlink
  Postpaid 70
  Maxis
  Postpaid 79
  Maxis
  Postpaid 109
  Maxis
  Postpaid 139
  Maxis
  Postpaid
  169
  Maxis
  Postpaid
  199
  SIM
  sahaja
  RM10 x
  24
  bulan
  RM10 x
  24 
  bulan
  RM10 x
  24
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  SIM +
  Peranti
  Mengikut tawaran pengguna RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x 12 
  bulan
  RM10 x 12 
  bulan
  Pengecualian Pembayaran
  Penduhuluan Peranti
  Pengecualian DAP sehingga RM400 untuk peranti berharga RM100 & ke atas - K2 sahaja.
  Peranti percuma & peranti RM100 ke bawah memerlukan bayaran pendahuluan 
  Tidak terpakai untuk Zerolution.

  PORT-IN

  Pelan Hotlink
  Postpaid 60
  Hotlink 
  Postpaid 70
  Maxis
  Postpaid 79
  Maxis
  Postpaid 109
  Maxis
  Postpaid 139
  Maxis
  Postpaid 169
  Maxis
  Postpaid 199
  SIM sahaja RM10 x
  24
  bulan
  RM10 x
  24 
  bulan
  RM10 x 24 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  SIM +
  Peranti
  Mengikut tawaran pengguna RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  RM10 x
  12 
  bulan
  Pengecualian Pembayaran Penduhuluan Peranti

  Pengecualian DAP sehingga RM400 untuk semua peranti - K2 sahaja.
  Tidak terpakai untuk Zerolution.

  Nota:

  • Rebat pelan dengan kontrak peranti (untuk MP79 hingga MP199).
  • Tertakluk pada perniagaan pengguna standard & kontrak peranti.
 • MyKad dan ID staf atau MyKad dan Tangkapan Skrin laman Portal HRMIS (dengan maklumat pekerja) atau slip gaji atau surat daripada HR.

 • Pakej Rahmah Penjawat Awam ialah pelan 5G baharu yang diperkenalkan oleh Kerajaan.

  Anda boleh menikmati rebat RM10 x 24 bulan untuk SIM sahaja.

 • Terdapat dua peranti Eksklusif utuk Pakej Rahmah Penjawat Awam: Samsung A14 5G atau Honor 90 Lite 5G.
  Anda juga layak mendapat subsidi peranti RM120 dan rebat RM 10 x 24 bulan.

 • Anda boleh mengambil mana-mana peranti, tetapi anda tidak akan layak mendapat sebarang subsidi peranti tambahan.

 • Hanya pelan dengan peranti bundle tertakluk pada kontrak 24 bulan. Pelan SIM sahaja TIDAK ada kontrak.

 • Tawaran ini terpakai untuk pelanggan BAHARU & Port-in sahaja.

 • Bayaran Penamatan Awal akan dikenakan. Pengiraan yuran penamatan seperti berikut:
  Daftar di Maxis Centre:

  (Harga Ditawarkan - Harga Muka) x (Baki bulan / 24 bulan) + RM100 bayaran admin

 • Kontrak peranti tidak boleh dipindah milik. Bayaran Penamatan Awal akan dikenakan.

 • Sekiranya pelanggan gagal membuat pembayaran untuk pelan kontrak peranti, bayaran bulanan & kontrak akan terus berjalan sehingga tamat kontrak. Sekiranya pelanggan menamatkan kontrak lebih awal, penalti akan dikenakan.

 • Rebat anda akan dilucuthakkan dan dikembalikan apabila talian anda diaktifkan semula.

 • Rebat anda akan dibawa ke bulan terakhir anda dan akan ditamatkan apabila talian anda tidak aktif.

 • Tidak, anda hanya boleh menikmati satu rebat pada bila-bila masa. 

Soalan lazim hanya untuk tujuan penjelasan sahaja. Soalan lazim mungkin akan digubah dari semasa ke semasa. Sila rujuk Terma Penggunaan and Terma & Syarat produk dan/atau perkhidmatan untuk lebih maklumat lanjut.

Nak bercakap dengan kami?

Hubungi Perkhidmatan Pelanggan Maxis Business